KUĆE PONUDA: CRIKVENIČKA RIVIJERA 1. obiteljska kuća sa potvrdom glavnog projekta za dogradnju i rekonstrukciju 4 stana, 1garaža, 3 parkirna mjesta, 200m od mora,     otvoren pogled na more   CIJENA: 550 000 eur-a (u protuvrijednosti u kunama na dan plaćanja) 2. obiteljska kuća, parcela 560 m2, moguća rekonstrukcija i dogradnja P+2, 4 stana i garaže, otvoren pogled, 200 m od mora   CIJENA: 250 000 eur-a (u protuvrijednosti u kunama na dan plaćanja)   3. dvojni objekat, netto površine 200 m2, parcela 1177 m2, 120 m od mora, otvoren pogled    CIJENA: 750 000 eur-a (u protuvrijednosti u kunama na dan plaćanja) 4. obiteljska kuća na parceli 500 m2, P+1, netto 160 m2, moguća dogradnja, pogled  udaljenost od mora 500 m    CIJENA: 350 000 eur-a (u protuvrijednosti u kunama na dan plaćanja) 5. kamena kuća, dvojni objekat, netto 120 m2, vrt, otvoren pogled, udaljenost od mora 350 m    CIJENA: 140 000 eur-a (u protuvrijednosti u kunama na dan plaćanja) 6. kamena kuća-ruševina, parcela 519 m2, netto 120 m2, otvoren pogled, udaljenost od mora 300 m   CIJENA: 135 000 eur-a (u protuvrijednosti u kunama na dan plaćanja) 7. kuća centar u nizu, netto 270 m2, dvorište 100 m2, udaljenost od mora 100m   CIJENA: 240 000 eur-a (u protuvrijednosti u kunama na dan plaćanja) 8. kuća centar, netto 220 m2, vlastiti parking, mogućnost dogradnje   CIJENA: 280 000 eur-a (u protuvrijednosti u kunama na dan plaćanja) 9. kuća prvi red do mora, parcela 1010 m2, projekat u tijeku, dvojni objekat 8 stanova   CIJENA: 1 200 000 eur-a (u protuvrijednosti u kunama na dan plaćanja) 10. dvije kuće prvi red do mora na parceli od 1900 m2    CIJENA: 3 000 000 eur-a (u protuvrijednosti u kunama na dan plaćanja) 11. kuća 50 m od mora, netto 160 m2, parcela 620 m2    CIJENA: 850 000 eur-a (u protuvrijednosti u kunama na dan plaćanja) 12. kuća, netto 400 m2, parcela 675 m2, moguća rekonstrukcija, otvoren pogled     CIJENA: 580 000 eur-a (u protuvrijednosti u kunama na dan plaćanja) 13. kuća netto 250 m2, parcela 600 m2, moguća rekonstrukcija, otvoren pogled    CIJENA: 650 000 eur-a (u protuvrijednosti u kunama na dan plaćanja) 14. kuća centar, netto 70 m2     CIJENA: 110 000 eur-a (u protuvrijednosti u kunama na dan plaćanja) 15. kuća roh-bau, netto 300 m2, udaljenost od mora 650 m    CIJENA: 350 000 eur-a (u protuvrijednosti u kunama na dan plaćanja) 16. kuća, netto 150 m2, 200 m od mora, otvoren pogled    CIJENA: 350 000 eur-a (u protuvrijednosti u kunama na dan plaćanja) 17. kuća, netto 100 m2+parcela 400 m2, udaljenost od mora 1500m, pogled    CIJENA: 135 000 eur (u protuvrijednosti u kunama na dan plaćanja) 18. kuća-dvojni objekat, netto 180 m2, vrt, udaljenost od mora 400 m    CIJENA: 275 000 eur-a (u protuvrijednosti u kunama na dan plaćanja) 19. kuća prvi red do mora, netto 200 m2, parcela 1050 m2    CIJENA: 1 000 000 eur-a (u protuvrijednosti u kunama na dan plaćanja) 20. kuća netto 230 m2, parcela 800 m2, udaljenost od mora 800 m    CIJENA: 500 000 eur-a (u protuvrijednosti u kunama na dan plaćanja) 21. kuća, netto 200 m2, udaljenost od mora 200 m, otvoren pogled    CIJENA: 500 000 eur-a (u protuvrijednosti u kunama na dan plaćanja) 22. kuća, parcela 540 m2, 150m od mora, moguća rekonstrukcija i dogradnja P+2, 4 stana, otvoren pogled    CIJENA: 350 000 eur-a (u protuvrijednosti u kunama na dan plaćanja) 23. kuća, netto 220 m2, parcela 750 m2, otvoren pogled, udaljenost od mora 800m    CIJENA: 350 000 eur-a (u protuvrijednosti u kunama na dan plaćanja) 24. kuća, netto 300 m2, parcela 650 m2, udaljenost od mora 700m, otvoren pogled    CIJENA: 550 000 eur-a (u protuvrijednosti u kunama na dan plaćanja) 25. kamena kuća, netto 90 m2, pogled    CIJENA: 90 000 eur-a (u protuvrijednosti u kunama na dan plaćanja) 26. kuća roh-bau netto 200m2, otvoren pogled, udaljenost od mora 1000 m CIJENA: 200 000 eur-a (u protuvrijednosti u kunama na dan plaćanja) CRIKVENIČKO ZALEĐE 1. kamena kuća kompletno adaptirana vrhunski opremljena 200 m2, parcela 700 m2    CIJENA: 350 000 eur-a (u protuvrijednosti u kunama na dan plaćanja) 2. kuća roh-bau, parcela 1000 m2, pogled, bazen, udaljenost od mora 3000 m   CIJENA: 175 000 eur-a (u protuvrijednosti u kunama na dan plaćanja) 3. kuća, netto 120 m2, 3000 m od mora CIJENA: 190 000 eur-a (u protuvrijednosti u kunama na dan plaćanja) 4. kamena kuća, parcela 400 m2, potrebna adaptacija    CIJENA: 55 000 eur-a (u protuvrijednosti u kunama na dan plaćanja) 5. kamena kuća, vrt   CIJENA: 50 000 eur-a (u protuvrijednosti u kunama na dan plaćanja) 6. kamena kuća, netto 200 m2   CIJENA: 45 000 eur-a (u protuvrijednosti u kunama na dan plaćanja) 7.kamena kuća, netto 150 m2, parcela 700 m2   CIJENA: 100 000 eur-a (u protuvrijednosti u kunama na dan plaćanja) 8. kuća, netto 60 m2, parcela 1000 m2, lokacijska dozvola   CIJENA: 225 000 eur-a (u protuvrijednosti u kunama na dan plaćanja) 9. nova kuća, netto 132 m2, parcela 490 m2   CIJENA: 170 000 eur-a (u protuvrijednosti u kunama na dan plaćanja) 10. nova kuća, netto 132 m2, parcela 430 m2    CIJENA: 165 000 eur-a (u protuvrijednosti u kunama na dan plaćanja) 11. nova kuća, netto 150 m2, parcela 1000 m2    CIJENA: 400 000 eur-a (u protuvrijednosti u kunama na dan plaćanja) 12. adaptirana i namještena kamena kuća sa bazenom    CIJENA: 145 000 eur-a (u protuvrijednosti u kunama na dan plaćanja) 13. adaptirana kamena kuća, namještena, bazen    CIJENA: 400 000 eur-a (u protuvrijednosti u kunama na dan plaćanja) 14. adaptirana kamena kuća, bazen    CIJENA: 450 000 eur-a (u protuvrijednosti u kunama na dan plaćanja) 15. nova kuća, netto 200 m2, parcela 1000 m2, mirna lokacija    CIJENA: 150 000 eur-a (u protuvrijednosti u kunama na dan plaćanja) 16. započeta gradnja, netto 80 m2, parcela 1240 m2    CIJENA: 70 000 eur-a (u protuvrijednosti u kunama na dan plaćanja) PLANINSKE KUĆE , NOVE KAMENE KUĆE I ZEMLJIŠTA 1. planinska kuća  netto 120 m2, parcela 1000 m2    CIJENA: 150 000 eur-a (u protuvrijednosti u kunama na dan plaćanja) 2.  nova planinska kuća od cijelih trupaca, netto 280 m2, parcela 1200 m2     CIJENA: 350 000 eur-a (u protuvrijednosti u kunama na dan plaćanja) 3. nova kamena kuća netto površine 200 m2 sa bazenom, parcela 650 m2    CIJENA: 250 000 eur-a (u protuvrijednosti u kunama na dan plaćanja) 4. nova kamena kuća netto 250 m2, parcela 600 m2, bazen    CIJENA: 550 000 eur-a (u protuvrijednosti u kunama na dan plaćanja) 5. kuća u planini netto 150 m2, parcela 1000 m2 - potrebna adaptacija    CIJENA: 80 000 eur-a (u protuvrijednosti u kunama na dan plaćanja) Napomena: Web stranice sadržavaju samo dio ponude, slike su informativnog karaktera.