ZEMLJIŠTA PONUDA: CRIKVENIČKA RIVIJERA Građevinsko zemljište 1. 2260 m2, infrastruktura u blizini parcele, moguća gradnja 4 poluugrađena objekta i 1 samostojeći, P+2, 16 - 20 stambenih jedinica,      otvoren pogled na more, udaljenost od mora 900m       CIJENA: 120eur/m2 (u protuvrijednosti u kunama na dan plaćanja) 2. 612 m2,  lokacijska dozvola, 4 stana, 4 parkirna mjesta, udaljenost od mora 350m, infrastruktura uz parcelu, otvoren pogled na     more   CIJENA: 125 000 eur-a (u protuvrijednosti u kunama na dan plaćanja) 3. 2480 m2, od toga 2180m2 građevinskog, moguća gradnja, 4 poluugrađena objekta i 1 samostojeći, P+2, udaljenost od mora 220m,     prekrasan pogled, infrastruktura u blizini parcele     CIJENA: 200 eur/m2 (u protuvrijednosti u kunama na dan plaćanja) 4. 825 m2, moguća gradnja 2 poluugrađena objekta, P+2, 50% objekta stambena gradnja 50% poslovni prostor (npr.apartamani za     turističku namjenu)    CIJENA: 140 000 eur-a (u protuvrijednosti u kunama na dan plaćanja) 5. 546 m2, moguća gradnja samostojećeg objekta, P+2,4stambene jedinice, prekrasan pogled na more, 900m od mora     CIJENA: 100 eur/m2 (u protuvrijednosti u kunama na dan plaćanja) 6. 540 m2, mogućnost gradnje P+2, 4 stambene jedinice, 180m od mora     CIJENA: 250 eur/m2 (u protuvrijednosti u kunama na dan plaćanja) 7.620 m2, izdano rješenje o uvjetima građenja - 3 stana, 500m od mora    CIJENA: 70 000 eur-a (u protuvrijednosti u kunama na dan plaćanja)    8. 490 m2, izdano rješenje o uvjetima gradnje, dva stana obiteljska kuća, 250 m od mora    CIJENA: 75 000 eur-a (u protuvrijednosti u kunama na dan plaćanja) 9. 800 m2, izdano rješenje o uvjetima građenja, poluugrađeni objekat netto 600 m2    CIJENA: 350 000 eur-a (u protuvrijednosti u kunama na dan plaćanja) U PRIPREMI : - 4670 m2, mogućnost gradnje 7 objekata, P+2 26 stambenih jedinica, blizina infrastrukture, udaljenost od mora 200 m    CIJENA: 250eur/m2 (u protuvrijednosti u kunama na dan plaćanja) - 3600 m2, mogućnost gradnje 6 stambenih objekata, P+2, svaki objekat po 4 stambene jedinice, otvoren pogled na more, udaljenost    od mora 750 m    CIJENA: 150 eur/m2 (u protuvrijednosti u kunama na dan plaćanja) - 1010 m2, mogućnost gradnje 2 poluugrađenog objekta, otvoren pogled, 900m od mora     CIJENA: 100 eur/m2 (u protuvrijednosti u kunama na dan plaćanja) - 550 m2, izdano rješenje o uvijetima građenja    CIJENA: 55 000 eur-a (u protuvrijednosti u kunama na dan plaćanja) - 6 000 m2   CIJENA : 120eur/m2 (u protuvrijednosti u kunama na dan plaćanja) CRIKVENIČKO ZALEĐE Građevinska zemljišta 1. 1570 m2 CIJENA: 50 eur/m2 (u protuvrijednosti u kunama na dan plaćanja) 2. 2072 m2 CIJENA: 40eur/m2 (u protuvrijednosti u kunama na dan plaćanja) 3.1240 m2, započeta gradnja, rješenje o uvijetima gradnje obiteljska kuća  CIJENA: 70 000 eur-a (u protuvrijednosti u kunama na dan plaćanja) 4. 560 m2, napravljen iskop CIJENA: 65 eur/m2 (u protuvrijednosti u kunama na dan plaćanja) 5. 600 m2, izdano rješenje o uvjetima gradnje, obiteljska kuća sa 3 stana  CIJENA: 50 000 eur-a (u protuvrijednosti u kunama na dan plaćanja) 6. 4000 m2, od toga 3800 m2 građevinskog CIJENA: 65 eur/m2 (u protuvrijednosti u kunama na dan plaćanja) 7. 1100 m2, građevinska dozvola, započeti radovi CIJENA: 100 000 eur-a (u protuvrijednosti u kunama na dan plaćanja) 8. 645 m2 CIJENA: 35 000 eur-a (u protuvrijednosti u kunama na dan plaćanja) ISTRA 1. građevinsko zemljište 5800m2, 7 parcela, provedena parcelacija parcela i pristupnog puta unutar parcela, moguća gradnja P+1, 4           stambene jedinice, infrastruktura u blizini parcele,udaljenost od mora 3000m,na glavnoj prometnici Umag - Kaštel-Plovanija    CIJENA: 120 eur/m2 (u protuvrijednosti u kunama na dan plaćanja) OTOK KRK 1. poljoprivredno zemljište  12 000 m2 CIJENA: 11 eur/m2 (u protuvrijednosti u kunama na dan plaćanja)  OSTALA PONUDA : Zemljišta za proizvodne višenamjenske hale, turističku namjenu (gradnju hotela,stambeno poslovnu gradnju,sport i rekreaciju),   zemljišta za trgovačke centre Napomena: Web stranice sadržavaju samo dio ponude, slike su informativnog karaktera.